ახალი სასწავლო სემესტრი

ახალი სასწავლო სემესტრი დაიწყება 18 სექტემბერს. ტესტირება და გასაუბრება 1 სექტემბრიდან 11.00 დან 18.30 მდე.

ტესტის წერითი ნაწილი აგრეთვე შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენს ვებ-გვერდზე და მოხვიდეთ “საერთაშორისო სახლში” მხოლოდ გასაუბრებისთვის:

http://ihtbilisi.ge/test-your-english/