ახალი სასწავლო სემესტრი

ვემზადებით ახალი სასწავლო სემესტრისთვის. სტუდენტთა რეგისტრაციისთვის
სავარაუდოთ გავიხსნებით 1 სექტემბერს. სწავლის დაწყებას 15 სექტემბრიდან ვგეგმავთ.

დაცული იქნება ყველა აუცილებელი მოთხოვნა და რეგულაცია, რაც
სექტემბრისთვის იქნება მიღებული და მოთხოვნილი. სწავლა დაიწყება როგორც
‘ლაივ’, ისე ‘ონლაინ’ რეჟიმში. სრულ და დაზუსტებულ ინფორმაციას მოგაწვდით
აგვისტოში.