ახალი სასწავლო სემესტრი

ახალი სასწავლო სემესტრი დაიწყება 2019 წლის 16 სექტემბერს.

რეგისტრაცია, ტესტირება და გასაუბრება  2 სექტემბრიდან 10.00 დან 19.00 მდე.