ახალი ჯგუფები

მეცადინეობას იწყებს ახალი ჯგუფები TOEFL, IELTS, CAE, აგრეთვე Elementary, Pre-Intermediate, Pre-Advanced და Advanced დონეებზე.