გაკვეთილების ინტენსივობა

სექტემბრიდან, ახალი სემესტრიდან შეგიძლიათ აიჩიოთ გაკვეთილები შემდეგი ინტენსივობით:

კვირაში 2 ჯერ, კვირაში 3 ჯერ და კვირაში 5 ჯერ. ინტენსიური კურსი (კვირაში 5 ჯერ, შაბათ–კვირის გარდა) გაგრძელდება 6 კვირას.