გაკვეთილის დაწყების დრო

ახალი სემესტრიდან შეგიძლიათ შეარჩიოთ  გაკვეთილის დაწყების თქვენთვის სასურველი დრო:

08.30;  09.00;  10.15;  10.45;  12.00;  14.00;  15.00,  15.45;  17.00;  17.30;  19.15.