გაკვეთილის დაწყების დრო

ახალი სემესტრიდან შეგიძლიათ შეარჩიოთ  გაკვეთილის დაწყების თქვენთვის სასურველი დრო:

08.30;  09.00;  10.15;  10.45;  12.00;  12.30;  15.00,  15.30;  17.00;  17.15;  18.45; 19.00.