“ზაფხულის სკოლა”

12 ივნისს „საერთაშორისო სახლი“ იწყებს ინგლისური ენის ინტენსიური სწავლების „საზაფხულო სკოლას“.

მოზრდილებისთვის – 5 კვირიანი ინტენსიური კურსი დაიწყება 12 ივნისს და დასრულდება 14 ივლისს.

სკოლის მოსწავლეებისთვის (7 – 17 წელი) – 4 კვირიანი კურსი დაიწყება 12 ივნისს და დასრულდება 7 ივლისს.

გაკვეთილები ყოველდღე (შაბათ–კვირის გარდა) 2 საათის განმავლობაში.

რეგისტრაცია დაიწყება 15 მაისს და გაგრძელდება 10 ივნისამდე.