ინდივიდუალური ონლაინ მეცადინეობა

“საერთაშორისო სახლი” იწყებს ინდივიდუალურ – 1+1(მასწავლებელი + 1 სტუდენტი) და 1+2 (მასწავლებელი + 2 სტუდენტი) ონლაინ გაკვეთილებს. გაკვეთილები ჩატარდება კვირაში 3-ჯერ, ერთი საათის განმავლობაში. ფასი 1+1 გაკვეთილების – 390 ლარი თვეში, 1+2 გაკვეთილების – 240 ლარი თვეში. შესაძლებელია გაკვეთილების სიხშირის და ხანგრძლივობის შეცვლა. გაკვეთილებს ჩაატარებენ ჩვენი გამოცდილი ქართველი და უცხოელი მასწავლებლები.