რეგისტრაცია „საზაფხულო სკოლისთვის“

15 მაისს იწყება რეგისტრაცია (ტესტირება და გასაუბრება) „საზაფხულო სკოლისთვის“. ტესტირება და გასაუბრება ყოველდღე კვირის გარდა 11.00 დან 18.30 მდე, შაბათს 11.00 დან 16.00 მდე.