რეგისტრაცია

გრძელდება რეგისტრაცია ბავშვების (7-12 წელი), მოზარდების (13 – 16 წელი)და ზრდასრული ასაკის სტუდენტთათვის. რეგისტრაცია მოიცავს ორ საფეხურს: წერით ტესტირებას და გასაუბრებას, რომელიც ტარდება 11.00 დან 18.30 მდე.
ტესტის წერითი ნაწილი აგრეთვე შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენს ვებ-გვერდზე http://ihtbilisi.ge/test-your-english/ და მოხვიდეთ “საერთაშორისო სახლში” მხოლოდ გასაუბრებისთვის.
გაითვალისწინეთ, რომ ტესტის ყველა კითხვას პასუხი უნდა გასცეთ და ყველა მოთხოვნილი უჯრა უნდა შეავსოთ. აუცილებელია ჩამოთვლილ სკოლათა შორის აირჩიოთ IH Tbilisi