რეგისტრაცია

დაიწყო რეგისტრაცია (წერითი ტესტი და გასაუბრება) ახალი სასწავლო სემესტრისთვის რომელიც დაიწყება 14 და 15 ნოემბერს. რეგისტრაცია ყოველდღეა 11.00 დან 18.30 მდე.