ერთიანი ეროვნული გამოცდების ინგლისურ ენაში მოსამზადებელი კურსი

ერთიანი ეროვნული გამოცდების ინგლისურ ენაში მოსამზადებელი კურსი დაიწყება ოქტომბერში და გაგრძელდება 2021 წლის 1 ივლისამდე. კურსის დაწყებამდე მოზარდი გაივლის წერით ტესტს და გასაუბრებას, რის შედეგადაც დაიგეგმება კურსის აგებულება და შეირჩევა სასწავლო მასალები. მეცადინეობები ჩატარდება კვირაში ორჯერ, გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1,5 საათია. მშობელი მიიღებს ყოველთვიურ ინფორმაციას მოზარდის სასწავლო სტატუსის და პროგრესის შესახებ. დაგეგმილია ინდივიდუალური გაკვეთილები, აგრეთვე გაკვეთილი ორი და ოთხი მსმენელისთვის. ინდივიდუალური გაკვეთილების ფასია თვეში 460 ლარი, ორი მსმენელის შემთხვევაში 270 ლარი და ოთხი მსმენელის შემთხვევაში 160 ლარი თვეში.