“საზაფხულო სკოლა”

დაიწყო რეგისტრაცია ინტენსიური “საზაფხულო სკოლისთვის”.
მოზრდილებისთვის – 5 კვირიანი ინტენსიური კურსი დაიწყება
17 ივნისს და დასრულდება 19 ივლისს.

სკოლის მოსწავლეებისთვის (7 – 16 წელი) – 4 კვირიანი კურსი დაიწყება 17 ივნისს და დასრულდება 12 ივლისს. .
რეგისტრაცია დაიწყება 20 მაისს და გაგრძელდება 15 ივნისამდე.
• სწავლების ყველა დონე
• წინასწარი ტესტირება/გასაუბრება
• საგამოცდო ჯგუფები (TOEFL, IELTS)
• ბიზნეს-ინგლისურის კურსი
• მეცადინეობა ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა), 2 საათი
• გაიცემა სერთიფიკატი
• ტელეფონები: 294-05-15, 233-01-79, (+995) 599 53 66 11
• დეტალური ინფორმაცია: http://ihtbilisi.ge/summer-school/