ახალი სასწავლო სემესტრი

ახალი სასწავლო სემესტრი დაიწყება 2019 წლის 16 სექტემბერს.

ახალ სტუდენტთა მიღება: ტესტირება და გასაუბრება  2 სექტემბრიდან 11.00 დან 18.30 მდე.