სასწავლო პროცესი

15 მარტიდან განახლდება საკლასო ოთახებში სწავლა მსმენელებთან შეთანხმებით და შეეხება მხოლოდ გაკვეთილებს რომლებიც იწყება 10.00, 12.00,
15.30 და 17.00 საათზე. ჯგუფებთან, რომლებიც 19.00 იწყებენ გაკვეთილებს, გაგრძელდება ონლაინ მეცადინეობა.