სწავლება

“საერთაშორისო სახლში” სწავლება მიმდინარეობს როგორც ონლაინ, ასევე პირისპირ რეჟიმში.