15% ფასდაკლება

ზოგადი კურსი მოზრდილთათვის, მეცადინეობა კვირაში 3-ჯერ, 2 საათის განმავლობაში, 15.00 საათიან მეცადინეობაზე 15%-იანი ფასდაკლებაა.