ახალი სასწავლო სემესტრი

ახალი სასწავლო სემესტრი დაიწყება 2019 წლის 4 და 5 თებერვალს. ახალ სტუდენტთა მიღება: ტესტირება და გასაუბრება 15 –31 იანვარს, 11.00 დან 18.30 მდე.