ინდივიდუალური მეცადინეობის საფასური

 • ინდივიდუალური მეცადინეობა (მასწავლებელი+1 სტუდენტი) ერთი თვის (12 გაკვეთილი) საფასური:
  კვირაში 3-ჯერ, 1 საათის განმავლობაში-460 ლარი.
 • ინდივიდუალური მეცადინეობა(მასწავლებელი +1 სტუდენტი) ერთი თვის (8 გაკვეთილი) საფასური:
  კვირაში 2-ჯერ, 1 საათის განმავლობაში–300 ლარი.
 • ინდივიდუალური მეცადინეობა(მასწავლებელი + 2 სტუდენტი) ერთი თვის (12 გაკვეთილი) საფასური:
  კვირაში 3-ჯერ, 1 საათის განმავლობაში – 260 ლარი
 • ინდივიდუალური მეცადინეობა(მასწავლებელი + 3 სტუდენტი) ერთი თვის (12 გაკვეთილი) საფასური:
  კვირაში 3-ჯერ, 1 საათის განმავლობაში – 230 ლარი