სწავლის საფასური

სწავლის საფასურის გადახდა წარმოებს ყოველთვიურად ყოველი ახალი სასწავლო თვის დასაწყისში.

 

ერთი თვის სასწავლო გადასახადი შეადგენს:

 

 • ზოგადი კურსი ბავშვებისთვის (7-9 წელი), მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ 1,5 საათის განმავლობაში – 240 ლარი.
 • ზოგადი კურსი ბავშვებისთვის (7-9 წელი), მეცადინეობა კვირაში ერთხელ, 3 საათის განმავლობაში – 240 ლარი.
 • ზოგადი კურსი მოზარდებისათვის (10–13 წელი), მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ, 1,5 საათის განმავლობაში – 250 ლარი.
 • ზოგადი კურსი მოზარდებისათვის (10–13 წელი), მეცადინეობა კვირაში ერთხელ, 3 საათის განმავლობაში – 250 ლარი.
 • ზოგადი კურსი მოზარდებისათვის (13–17 წელი), მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ, 1,5 საათის განმავლობაში – 260 ლარი.
 • ზოგადი კურსი მოზარდებისათვის (13–17 წელი), მეცადინეობა კვირაში 3-ჯერ, 1,5 საათის განმავლობაში – 310 ლარი.
 • ზოგადი კურსი მოზარდებისათვის (13–17 წელი), მეცადინეობა კვირაში ერთხელ, 3 საათის განმავლობაში – 260 ლარი.
 • ზოგადი კურსი მოზრდილთათვის, მეცადინეობა კვირაში 3-ჯერ, 1,5 საათის განმავლობაში – 310 ლარი.
 • ზოგადი კურსი მოზრდილთათვის, მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ, 1,5 საათის განმავლობაში – 260 ლარი.
 • ზოგადი კურსი მოზრდილთათვის, მეცადინეობა კვირაში ერთხელ, 3 საათის განმავლობაში – 260 ლარი.
 • ინტენსიური 5 კვირიანი კურსი მოზრდილთათვის, მეცადინეობა კვირაში 5-ჯერ, 1,5 საათის განმავლობაში – 440 ლარი.
 • კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო გამოცდების (PET, FCE, CAE, CPE) მოსამზადებელი კურსი, მეცადინეობა კვირაში 3-ჯერ, 1,5 საათის განმავლობაში – 330 ლარი.
 • კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო გამოცდების (IELTS, TOEFL)  მოსამზადებელი 6 კვირიანი  კურსი,  მეცადინეობა კვირაში 3-ჯერ, 1,5 საათი – 430 ლარი.
 • ბიზნეს-ინგლისურის კურსი, მეცადინეობა კვირაში სამჯერ, 1,5 საათის განმავლობაში – 340 ლარი.
 • ბიზნეს-ინგლისურის კურსი, მეცადინეობა კვირაში ორჯერ, 1,5 საათის განმავლობაში – 280 ლარი.
 • ინდივიდუალური მეცადინეობა  (მასწავლებელი+1 სტუდენტი) : კვირაში 3-ჯერ, 1 საათის განმავლობაში – 490 ლარი.
 • ინდივიდუალური მეცადინეობა  (მასწავლებელი+1 სტუდენტი) : კვირაში 2-ჯერ, 1 საათის განმავლობაში – 340 ლარი.
 • ინდივიდუალური მეცადინეობა  (მასწავლებელი + 2 სტუდენტი) : კვირაში 3-ჯერ, 1 საათის განმავლობაში – 300 ლარი.
 • ,,საზაფხულო სკოლა”- 5 კვირიანი ინტენსიური კურსი მოზრდილთათვის მეცადინეობა ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა), 1,5 საათის განმავლობაში – 475 ლარი.
 • ,,საზაფხულო სკოლა” -4 კვირიანი ინტენსიური კურსი ბავშვებისა და მოზარდთათვის მეცადინეობა ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა),  1,5 საათის განმავლობაში – 380 ლარი.
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსი, კვირაში 2-ჯერ, 2 საათის განმავლობაში- 290 ლარი.

 

* ჩვენი საბანკო რეკვიზიტებია:
საერთაშორისო სახლი
სს ”საქართველოს ბანკი”
კოდი: BAGAGE22
ანგარიში : GE81BG0000000161628609