კომპიუტერული სივრცე

computer-roomკომპიუტერულ სივრცეში მიმდინარეობს როგორც ინდივიდუალური მუშაობა, ასევე საკლასო ინტერნეტ გაკვეთილები. ამის საშუალებას არსებული მრავალრიცხოვანი ონლაინ სასწავლო პროგრამები იძლევა, როგორიცაა საერთაშორისო სახლი მაკმილან კამპუსი. ეს კომპიუტერული პროგრამა კომპანია მაკმილანმა ექკლუზიურად შექმნა საერთაშორისო სახლი – მსოფლიო ორგანიზაციისთვის. იგი განკუთვნილია სწავლების ყველა დონის სტუდენტებისთვის.

სტუდენტებს საშუალება აქვთ:

 გამოიყენონ პირველხარისხოვანი კომპიუტერული და ონლაინ პროგრამები, როგორიცაა www.netlanguages.com
 იმეცადინონ მრავალფეროვანი CD ROM - ის მეშვეობით
 მიიღონ გამოცდილი მასწავლებლების კვალიფიცირებული რეკომენდაციები
 გაეცნონ საუკეთესო სასწავლო ვებ-გვერდებს.