საზაფხულო სკოლა

ტრადიციულად “საერთაშორისო სახლი” ზაფხულობით აწყობს  სპეციალურ “საზაფხულო სკოლას” –DRMDurban-99 ინგლისური ენის ინტენსიური სწავლების კურსს როგორც ონლაინ, ასევე პირისპირ რეჟიმში.

ეს კურსი უაღრესად პოპულარულია, რადგან დროის მოკლე მონაკვეთში საკმაოდ მაღალ შედეგს მიაღწევთ.

მეცადინეობები ჩატარდება ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა) 1,5 საათის განმავლობაში.

 • 5 კვირიანი ინტენსიური კურსი  მოზრდილთათვის დაიწყება 17 ივნისს და დასრულდება 19 ივლისს. კურსის ღირებულებაა  475 ლარი.
 • 4 კვირიანი ინტენსიური კურსი  ბავშვებისა და მოზარდებისთვის, მეცადინეობები ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა) 1,5 საათის განმავლობაში.  კურსი დაიწყება 17 ივნისს და დასრულდება 12 ივლისს. კურსის ღირებულებაა 380 ლარი.
 • 4 კვირიანი ინტენსიური TOEFL და IELTS მოსამზადებელი კურსი-  440 ლარი

მეცადინეობები: 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 და 19.00

 

“საზაფხულო სკოლის” სასწავლო კურსის დასრულებისას თქვენ:

 • უკეთ იმეტყველებთ და ნაკლებ შეცდომებს დაუშვებთ.
 • თქვენი გამოთქმა და მოსმენილის აღქმა ბევრად გაუმჯობესდება.
 • თქვენ გაიმდიდრებთ ლექსიკურ მარაგს, ისწავლით ბევრ ახალ ფრაზასა და იდიომს.
 • და რაც მთავარია, დარწმუნდებით, რომ სწორი მეთოდური მიდგომის წყალობით და
  გააზრებულ კომუნიკაციურ აქტივობებში ჩართვით, ინგლისურის ეფექტურად
  შესწავლა და რეალური პროგრესი თქვენთვის პრობლემას არ წარმოადგენს.

 

რეგისტრაცია: ტესტირება და გასაუბრება დაიწყება 20 მაისს და დასრულდება 15 ივნისს.