საზაფხულო სკოლა

18 ივნისს „საერთაშორისო სახლი“ იწყებს ინგლისური ენის ინტენსიური სწავლების „საზაფხულო სკოლას“.
მოზრდილებისთვის – 5 კვირიანი ინტენსიური კურსი დაიწყება 18 ივნისს და დასრულდება 20 ივლისს.
სკოლის მოსწავლეებისთვის (7 – 17 წელი) – 4 კვირიანი კურსი დაიწყება 18 ივნისს და დასრულდება 13 ივლისს.
გაკვეთილები ყოველდღე (შაბათ–კვირის გარდა) 2 საათის განმავლობაში.
რეგისტრაცია დაიწყება 21 მაისს და გაგრძელდება 15 ივნისამდე