სწავლის საფასური

წავლის საფასურის გადახდა წარმოებს ყოველთვიურად როგორც ნაღდი, აგრეთვე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველი სასწავლო თვის 10 რიცხვამდე.

ერთი თვის სასწავლო გადასახადი შეადგენს:

 

 • ზოგადი კურსი ბავშვებისთვის (7-9 წელი), მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ 1,5 საათის განმავლობაში – 120 ლარი.
 • ზოგადი კურსი მოზარდებისათვის (10–13 წელი), მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ, 1,5 საათის განმავლობაში – 130 ლარი.
 • ზოგადი კურსი მოზარდებისათვის (13–17 წელი), მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ, 1,5 საათის განმავლობაში – 130 ლარი.
 • ზოგადი კურსი მოზარდებისათვის (13–17 წელი), მეცადინეობა კვირაში 3-ჯერ, 1,5 საათის განმავლობაში – 190 ლარი.
 • ზოგადი კურსი მოზრდილთათვის, მეცადინეობა კვირაში 3-ჯერ, 2 საათის განმავლობაში – 200 ლარი.
 • ზოგადი კურსი მოზრდილთათვის, მეცადინეობა კვირაში 3-ჯერ, 2 საათის განმავლობაში, 15:00 საათზე – 170 ლარი.
 • ზოგადი კურსი მოზრდილთათვის, მეცადინეობა კვირაში 2-ჯერ, 2 საათის განმავლობაში – 140 ლარი.
 • კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო გამოცდების (PET, FCE, CAE, CPE) მოსამზადებელი კურსი, მეცადინეობა კვირაში 3-ჯერ, 2 საათის განმავლობაში – 220 ლარი.
 • კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო გამოცდების (IELTS, TOEFL)  მოსამზადებელი კურსი, 1,5 თვე, მეცადინეობა კვირაში 3-ჯერ, 2 საათის განმავლობაში – 330 ლარი.
 • ბიზნეს-ინგლისურის კურსი, მეცადინეობა კვირაში სამჯერ, 2 საათის განმავლობაში – 240 ლარი.
 • ბიზნეს-ინგლისურის კურსი, მეცადინეობა კვირაში ორჯერ, 2 საათის განმავლობაში – 170 ლარი.
 • ინდივიდუალური მეცადინეობა: კვირაში 3-ჯერ, 1 საათის განმავლობაში – 380 ლარი.
 • ინდივიდუალური მეცადინეობა: კვირაში 2-ჯერ, 1 საათის განმავლობაში – 260 ლარი.
 • ინდივიდუალური მეცადინეობა სკაიპის მეშვეობით, კვირაში 3-ჯერ, 1 საათის განმავლობაში – 350 ლარი.
 • ინდივიდუალური მეცადინეობა სკაიპის მეშვეობით, კვირაში 2-ჯერ, 1 საათის განმავლობაში – 230 ლარი.
 • ,,საზაფხულო სკოლა”- 5 კვირიანი ინტენსიური კურსი მოზრდილთათვის მეცადინეობა ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა), 2 საათის განმავლობაში – 280 ლარი.
 • ,,საზაფხულო სკოლა” -4 კვირიანი ინტენსიური კურსი ბავშვებისა და მოზარდთათვის მეცადინეობა ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა),  2 საათის განმავლობაში – 230 ლარი.

* ჩვენი საბანკო რეკვიზიტებია:
საერთაშორისო სახლი
სს ”საქართველოს ბანკი”
კოდი: BAGAGE22
ანგარიში : GE08BG0000000554629400