საზაფხულო სკოლა

ტრადიციულად “საერთაშორისო სახლი” ზაფხულობით აწყობს  სპეციალურ “საზაფხულო სკოლას” – IMG_1741ინგლისური ენის ინტენსიური სწავლების კურსს როგორც ონლაინ, ასევე პირისპირ რეჟიმში. ეს კურსი უაღრესად პოპულარულია, რადგან დროის მოკლე მონაკვეთში საკმაოდ მაღალ შედეგს მიაღწევთ.

მეცადინეობები ჩატარდება ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა) 1,5 საათის განმავლობაში.

  • 5 კვირიანი ინტენსიური კურსი  მოზრდილთათვის დაიწყება 7 და 14 ივნისს და დასრულდება 2 და 9 ივლისს. კურსის ღირებულებაა  370 ლარი.
  • 4 კვირიანი ინტენსიური კურსი  ბავშვებისა და მოზარდებისთვის, მეცადინეობები ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა) 1,5 საათის განმავლობაში.  კურსი დაიწყება 7 და 14 ივნისს და დასრულდება 2 და 9 ივლისს. კურსის ღირებულებაა 285 ლარი.
  • 4 კვირიანი ინტენსიური TOEFL და IELTS მოსამზადებელი კურსი-  370 ლარი
  • 5 კვირიანი ინტენსიური ბიზნეს-ინგლისურის კურსი-  370 ლარი
  • ინდივიდუალური მეცადინეობა (მასწავლებელი+1 სტუდენტი) ერთი თვის (12 გაკვეთილი) საფასური: კვირაში 3-ჯერ, 1 საათის განმავლობაში-440 ლარი.
  • ინდივიდუალური მეცადინეობა (მასწავლებელი +1 სტუდენტი) ერთი თვის (12 გაკვეთილი) საფასური: კვირაში 2-ჯერ, 1 საათის განმავლობაში – 300 ლარი.
  • ინდივიდუალური მეცადინეობა  (მასწავლებელი + 2 სტუდენტი) ერთი თვის (12 გაკვეთილი) საფასური: კვირაში 3-ჯერ, 1 საათის განმავლობაში – 260 ლარი.
  • ინდივიდუალური მეცადინეობა (მასწავლებელი + 3 სტუდენტი) ერთი თვის (12 გაკვეთილი) საფასური: კვირაში 3-ჯერ, 1 საათის განმავლობაში – 230 ლარი.

რეგისტრაცია: ტესტირება და გასაუბრება დასრულდება 12 ივნისს.