სწავლის საფასური

სწავლის საფასურის გადახდა წარმოებს ყოველთვიურად ყოველი ახალი სასწავლო თვის დასაწყისში.

ერთი თვის სასწავლო გადასახადი შეადგენს: http://ihtbilisi.ge/fees/